Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมจัดการประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

         เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการชี้แจงเรื่อง”การแจ้งประเด็นทันสถานการณ์” โดยพลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมมีนายณรงค์ บุญโญ ผอ.กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ เป็นผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. ชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัดและการติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทาง
การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ร่วมกับผู้แทนจากอีก 3 หน่วยงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้

         นอกจากเป็นการชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนไปยังส่วนราชการต่างๆที่เข้าร่วมการประชุมแล้วนั้น ยังจัดขึ้นเพื่อทบทวนและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าว รวมทั้งเปิดโอกาสให้ส่วนราชการต่างๆ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอีกด้วย


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


Img28660_1_resize.jpg
(165.15 kb)

Img28660_2_resize.jpg
(114.69 kb)

Img28660_3_resize.jpg
(135.24 kb)

Img28660_4_resize.jpg
(143.69 kb)

Img28660_5_resize.jpg
(101.09 kb)

Img28660_6_resize.jpg
(158.31 kb)

Img28660_7_resize.jpg
(164.56 kb)

Img28660_9_resize.jpg
(117.5 kb)

Img28660_10_resize.jpg
(112.24 kb)
ทั้งหมด 9 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th