Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


ประชุม คณะทำงานผู้ตรวจประเมินรางวัล
ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560

         เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายนครเขตต์ สุทธปรีดา รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุม คณะทำงานผู้ตรวจประเมินรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปีพ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาผลการประเมินให้คะแนนและพิจารณาการได้รับรางวัลฯของส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า ในการลงตรวจประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ (ขั้นตอนที่ 2) ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


1IMG_9958_resize.JPG
(163.83 kb)

2IMG_9952_resize.JPG
(131.86 kb)

3IMG_9977_resize.JPG
(131.69 kb)

4IMG_9961_resize.JPG
(137.87 kb)

5IMG_9976_resize.JPG
(133.21 kb)

6IMG_9947_resize.JPG
(146.52 kb)

7IMG_9950_resize.JPG
(128.63 kb)

8IMG_9973_resize.JPG
(139.32 kb)

9IMG_9972_resize.JPG
(137.14 kb)
ทั้งหมด 9 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th