Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 6/2560

        วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 6/2560 โดยมีนายสุรพล นิติไกรพจน์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ เช่น คำขอจัดตั้งสถาบันพระบรมราชชนก คำขอจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หลักการดำเนิการตามมาตรา 5/8 (2) เรื่อง การกำหนดกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน และกรอบแนวทางองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ)
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ


 

รูปภาพ


IMG_8400_resize.jpg
(112.49 kb)

IMG_8401_resize.jpg
(105.95 kb)

IMG_8402_resize.jpg
(113.29 kb)

IMG_8403_resize[2].jpg
(132.2 kb)

IMG_8424_resize.jpg
(94.5 kb)

IMG_8429_resize.jpg
(109.78 kb)

IMG_8433_resize.jpg
(140.12 kb)

IMG_8434_resize.jpg
(108.85 kb)

IMG_8436_resize.jpg
(98.83 kb)

IMG_8440_resize.jpg
(96.76 kb)
ทั้งหมด 12 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th