Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 1 ครั้งที่ 1

         
         เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 1 ครั้งที่ 1 โดยมีนายวรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


IMG811604_1_resize.jpg
(121.93 kb)

IMG811604_2_resize.jpg
(121.93 kb)

IMG811604_3_resize.jpg
(121.93 kb)

IMG811604_4_resize.jpg
(121.93 kb)

IMG811604_5_resize.jpg
(121.93 kb)

IMG811604_6_resize.jpg
(121.93 kb)

IMG811604_7_resize.jpg
(121.93 kb)

IMG811604_8_resize.jpg
(121.93 kb)

IMG811604_9_resize.jpg
(121.93 kb)

IMG811604_10_resize.jpg
(121.93 kb)
ทั้งหมด 10 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th