Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


นางนันทนา ธรรมสโรช ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศาลปกครอง

         
        เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นางนันทนา ธรรมสโรช ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศาลปกครอง นำโดยนายก้องภพ สุขกิจบำรุง ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ ได้นำ Mr. Léon Désiré ZALO ตุลาการแผนกคดีปกครองแห่งศาลฎีกา สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (Cote d'Ivoire) มาศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปในหัวข้อ “วิวัฒนาการจัดองค์กรฝ่ายปกครองของไทย” จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างของการการจัดองค์กรฝ่ายปกครองของประเทศไทยและประเทศโกตดิวัวร์ (Cote d'Ivoire) ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. Mr. Léon Désiré ZALO มีกำหนดการเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 ตามโครงการแลกเปลี่ยนตุลาการสมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ (IASAJ) ประจำปี 2560 เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางการศาลระหว่างประเทศสมาชิกในสมาคมฯ


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img2911602_1_resize.jpg
(122.71 kb)

img2911602_2_resize.jpg
(103.68 kb)

img2911602_3_resize.jpg
(102.31 kb)

img2911602_4_resize.jpg
(114.67 kb)

img2911602_5_resize.jpg
(117.36 kb)

img2911602_6_resize.jpg
(106.05 kb)

img2911602_7_resize.jpg
(114.29 kb)

img2911602_8_resize.jpg
(90.72 kb)

img2911602_9_resize.jpg
(102.47 kb)

img2911602_10_resize.jpg
(87.33 kb)
ทั้งหมด 11 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th