Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐ ครั้งที่ 3/2560

        เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐ ครั้งที่ 3/2560 โดยมีนายปรัชญา เวสารัชช์ เป็นประธานคณะทำงาน พร้อมด้วยคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ได้มีการพิจารณารายงานผลการสำรวจ และข้อเสนอแนะแนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img416603_1_resize.jpg
(114.91 kb)

img416603_2_resize.jpg
(122.86 kb)

img416603_3_resize.jpg
(146 kb)

img416603_4_resize.jpg
(118.92 kb)

img416603_5_resize.jpg
(134.62 kb)

img416603_6_resize.jpg
(133.71 kb)
ทั้งหมด 6 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th