Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 10

         
        วันที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 10 โดยมีนางสางสุนทรี สุภาสงวน รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม ณ ห้องประชุม 501-502 ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ผ่านอบรมพร้อมกล่าวว่า การพัฒนาระบบราชการจำเป็นต้องมีผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ต้องมีสมรรถนะในการเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหาร รวมทั้งต้องสร้างความร่วมมือจากทุกส่วนราชการในการพัฒนา สำนักงาน ก.พ.ร จึงได้จัดให้มีหลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารสำหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 สำหรับรุ่นนี้มีความพิเศษโดยได้พัฒนาหลักสูตรให้รองรับการขับเคลื่อนประเทศด้วยโมเดลประเทศไทย 4.0 ที่เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล ผู้อบรมจึงได้พัฒนาศักยภาพในการเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารแบบมืออาชีพ รวมทั้งได้ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต้นแบบ ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารราชการ เพื่อพัฒนาระบบราชการไทยให้ก้าวหน้าต่อไปกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img1512604_1_resize.jpg
(184.61 kb)

img1512604_2_resize.jpg
(161.93 kb)

img1512604_3_resize.jpg
(144.97 kb)

img1512604_4_resize.jpg
(121.82 kb)

img1512604_5_resize.jpg
(153.5 kb)

img1512604_6_resize.jpg
(130.23 kb)

img1512604_7_resize.jpg
(161.47 kb)

img1512604_8_resize.jpg
(156.03 kb)

img1512604_9_resize.jpg
(154.83 kb)

img1512604_10_resize.jpg
(156.73 kb)
ทั้งหมด 10 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th