Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มาใช้บริการของภาครัฐ (Citizen Feedback)

         
         เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2560 ณ ห้องประชุมฝ่าบบริหารชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มาใช้บริการของภาครัฐ (Citizen Feedback) โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการเข้าร่วมหารือ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีการออกแบบและพัฒนาระบบการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน โดยนำข้อมูลจากหน่วยงานนำร่องมาใช้เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มาใช้บริการของภาครัฐ และนำข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการจากหน่วยงานภาครัฐไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img1912602_1_resize.jpg
(141.98 kb)

img1912602_2_resize.jpg
(129.14 kb)

img1912602_3_resize.jpg
(138.81 kb)

img1912602_4_resize.jpg
(129.54 kb)

img1912602_5_resize.jpg
(168.55 kb)

img1912602_6_resize.jpg
(136.47 kb)
ทั้งหมด 6 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th