Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรเร่งรัด เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่องค์การภาครัฐแบบดิจิทัล รุ่นที่ 1

         
         เมื่อวันที่ 24 - 26 ม.ค. 2561 ณ โรงแรมสยาม แอท สยาม กรุงเทพฯ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรเร่งรัด "เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่องค์การภาครัฐแบบดิจิทัล" รุ่นที่ 1 โดยในวันนี้ได้มีการบรรยายจาก ดร. สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านระบบราชการยุคดิจิทัล รัฐบาลดิจิทัลคืออะไร และการเข้าใจดิจิทัล ผลกระทบและนวัตกรรมสำคัญ รวมทั้งหลักพื้นฐานเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในยุคดิจิทักลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img242612_1_resize.jpg
(122.73 kb)

img242612_2_resize.jpg
(107.92 kb)

img242612_3_resize.jpg
(84.57 kb)

img242612_4_resize.jpg
(72.31 kb)

img242612_5_resize.jpg
(139.46 kb)

img242612_6_resize.jpg
(109.36 kb)

img242612_7_resize.jpg
(115.48 kb)

img242612_8_resize.jpg
(126.64 kb)

img242612_9_resize.jpg
(118.82 kb)

img242612_10_resize.jpg
(97.63 kb)
ทั้งหมด 15 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th