Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 รุ่นที่ 1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 และพัฒนาเครือข่ายที่จะขับเคลื่อนในส่วนราชการ

         
        เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 รุ่นที่ 1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 และพัฒนาเครือข่ายที่จะขับเคลื่อนในส่วนราชการ โดยในการอบรม นายณัฐฐา พาชัยยุทธ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ ได้กล่าวชี้แจงถึงวัตถุประสงค์การอบรม จากนั้น รศ. รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ได้บรรยายในหัวข้อ “หลักการ แนวคิดและแนวทางการประเมินสถานะระบบราชการ 4.0” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นผู้แทนส่วนราชการที่เคยได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 24 หน่วยงาน ณ ห้องคริสตัล 1-2 โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพมหานครกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img132613_1_resize.jpg
(160.62 kb)

img132613_2_resize.jpg
(127.37 kb)

img132613_3_resize.jpg
(162.39 kb)

img132613_4_resize.jpg
(162.51 kb)

img132613_5_resize.jpg
(155.53 kb)

img132613_6_resize.jpg
(138.64 kb)
ทั้งหมด 6 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th