Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดกิจกรรมค่ายรวมพลังหยุดยั้งคอร์รัปชั่น

         
         เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีกิจกรรมค่ายรวมพลังหยุดยั้งคอร์รัปชั่น” โดยมีนางนันทนา ธรรมสโรช ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ กล่าวเปิดงาน และบรรยายหัวข้อ “ธรรมาภิบาลกับราชการ 4.0” ให้แก่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ข้าราชการใหม่และข้าราชการผู้มีหน้าที่ให้บริการประชาชนจากหน่วยงานต่างๆ ณ ห้องประชุม 501 – 502 ชั้น 5 ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 ก.พ. 2561 ณ จังหวัดนครนายก โดยมีกิจกรรม อาทิ การศึกษาดูงานที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ “สานต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” กิจกรรม “รวมพลังความคิด พิชิตงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล” ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กิจกรรม Workshop ในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลกับการปฏิบัติราชการ” และการศึกษาดูงานที่สวนลุงไสว ศึกษา“แนวคิดเกษตรยั่งยืน” ด้วยกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img22261_1_resize.jpg
(73.02 kb)

img22261_2_resize.jpg
(77.27 kb)

img22261_4_resize.jpg
(102.93 kb)

img22261_5_resize.jpg
(110.07 kb)

img22261_6_resize.jpg
(123.13 kb)

img22261_7_resize.jpg
(122.53 kb)

img22261_8_resize.jpg
(153.94 kb)

img22261_9_resize.jpg
(120.91 kb)
ทั้งหมด 8 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th