Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


การเสวนา เรื่อง “การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ”

alt

         เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ” ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมที่ดิน กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และกรมบังคับคดี เข้าร่วมเสวนา โดยมี นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีในการสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และการจัดอันดับความยาก – ง่าย ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ภาคเอกชนเข้าใช้บริการ e-Service ให้มากขึ้น

alt     alt

alt

altพรรณลดา (กองนวัตกรรมฯ) / ข่าว&ภาพ
ภัทรพร (สลธ.) /รายงาน
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th