Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลหลักประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการปกครอง

         
         เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลหลักประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการปกครอง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุม 501-502 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การลงนามบันทึกข้อตกลงฯ นี้เพื่อสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจดทะเบียนสังหาริมทรัพย์ที่นำมาจดทะเบียนเป็นหลักประกันการชำระหนี้ อำนวยความสะดวกในการได้รับสินเชื่อในการประกอบธุรกิจ มุ่งให้อันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจไทยดีขึ้น ดึงดูดนักลงทุนกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img5461_1_resize.jpg
(137.05 kb)

img5461_2_resize.jpg
(110.17 kb)

img5461_3_resize.jpg
(113.8 kb)

img5461_4_resize.jpg
(86.87 kb)

img5461_5_resize.jpg
(89.09 kb)

img5461_7_resize.jpg
(125.71 kb)

img5461_8_resize.jpg
(127.75 kb)
ทั้งหมด 7 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th