Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการที่สำเร็จจากโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10

         
         เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2561 ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล สำนักงาน ก.พ.ร. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการที่สำเร็จจากโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10 (นปร. รุ่นที่ 10)โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรและเข็มที่ระลึกและมอบโอวาทแก่ นปร.รุ่นที่ 10 พร้อมด้วยนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ที่ปรึกษา และนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11 และ 12 เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ โดยในปี 2561 มีผู้สำเร็จจากโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 28 คน


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img23561_1_resize.jpg
(86.26 kb)

img23561_2_resize.jpg
(115.9 kb)

img23561_3_resize.jpg
(118.63 kb)

img23561_3_2_resize.jpg
(93.46 kb)

img23561_4_resize.jpg
(147.23 kb)

img23561_6_resize.jpg
(103.03 kb)

img23561_7_resize.jpg
(94.3 kb)

img23561_8_3_resize.jpg
(83.88 kb)

img23561_10_resize.jpg
(34.64 kb)

img23561_14_resize.jpg
(98.47 kb)
ทั้งหมด 21 รายการ 1 / 3

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th