Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ เรื่องยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่รุ่นที่ 1-10

         
         ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ เรื่องยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่รุ่นที่ 1-10 โดยมี นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. นอกจากนี้ ในการบรรยายยังเปิดโอกาสให้นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการปฏิรูปประเทศของรัฐบาลด้วยกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img8661_1_resize.jpg
(62.49 kb)

img8661_2_resize.jpg
(98.54 kb)

img8661_3_resize.jpg
(77 kb)

img8661_4_resize.jpg
(89.5 kb)

img8661_5_resize.jpg
(123.08 kb)

img8661_6_resize.jpg
(111.19 kb)

img8661_7_resize.jpg
(113.56 kb)

img8661_8_resize.jpg
(112.38 kb)

img8661_9_resize.jpg
(99.58 kb)

img8661_10_resize.jpg
(121.83 kb)
ทั้งหมด 10 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th