Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. ประชุมร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ในประเด็นการทำงานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และแผนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ

         
         เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. ประชุมร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 สำนักงาน ก.พ. ในประเด็นการทำงานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และแผนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ โดยมีนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. และนางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานร่วม พร้อมทั้งผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมประชุม

         ทั้งนี้ มีประเด็นสำคัญในการประชุม คือ การทำงานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานเพื่อทำให้กระบวนการปรับโครงสร้างและอัตรากำลังส่วนราชการเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img2861_1_resize.jpg
(99.23 kb)

img2861_2_resize.jpg
(115.26 kb)

img2861_3_resize.jpg
(109.73 kb)

img2861_4_resize.jpg
(93.53 kb)

img2861_5_resize.jpg
(101.17 kb)

img2861_6_resize.jpg
(123.18 kb)
ทั้งหมด 6 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th