Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10  รายงานตัวเข้าร่วมโครงการ

alt

         เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10 รายงานตัวเข้าร่วมโครงการพัฒนา
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 
จำนวน 32 คน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.   

         โดยการรายงานตัวเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ นางดารุณีย์ เผ่าสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบเบื้องต้นที่ควรรู้ในการเป็นข้าราชการ : การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง การมาปฏิบัติราชการ การลา การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ประโยชน์เกื้อกูล วินัยที่ข้าราชการควรรู้ 

alt   alt
          
         หลังจากนั้น นายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล ที่ปรึกษาด้านวิชาการประจำโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ได้บรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรโครงการพัฒนา
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 

alt        alt

          สำหรับในช่วงบ่าย นักบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 8 ได้แนะนำเกี่ยวกับการปรับตัว พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการ และในช่วงท้ายเป็น
การแนะนำเกี่ยวกับการกรอกเอกสารในการบรรจุเข้ารับราชการ พร้อมการอธิบายเรื่องสัญญาการรับทุนสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10 โดยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักเลขาธิการ

alt

alt   alt

alt   alt

          อนึ่ง นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 10 มีจำนวน 32 คน จบการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 3 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 29 คน โดย นปร.
รุ่นที่ 10 ทั้ง 32 คน จะบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ.ร. ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 และเข้ารับการอบรมในโครงการเป็นเวลา 22 เดือน ก่อนจะได้รับการจัดสรรให้ไปดำรงตำแหน่งในส่วนราชการที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป

 
altปณิตา (กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม) /ข่าว
ภัทรพร (สลธ.) /รายงาน
กลุ่มสื่อสารฯ /จัดทำ

 

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th