Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 6/2559

alt

         เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 6/2559 โดยมี นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือในเรื่องต่าง ๆ ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. 


alt

alt       alt

alt     alt

alt   alt

altสุปรียา (สลธ.) /ข่าว&ภาพ
ภัทรพ (สลธ.) /รายงาน
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th