Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการแก่คณะทำงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

         เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมปาริชาต ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44 ) แก่คณะทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยในการประชุม
ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา และ นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ได้มีการชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (มาตรา 44 )


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


1483009761203_resize.jpg
(131.38 kb)

1483009812549_resize.jpg
(159.21 kb)

1483009832804_resize.jpg
(145.17 kb)

1483009879888_resize.jpg
(153.32 kb)

1483010140658_resize.jpg
(130.3 kb)

1483010145246_resize.jpg
(144.08 kb)

1483010150269_resize.jpg
(185.13 kb)

1483010151391_resize.jpg
(155.54 kb)
ทั้งหมด 8 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th