การสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards ประจำปี ค.ศ.2017">
Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


การประชุม เรื่อง การเตรียมความพร้อมใน
การสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2017

 

         เมื่อวันที่ 6 ม.ค.2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุม เรื่อง "การเตรียมความพร้อมในการสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards ประจำปี ค.ศ.2017 โดยมีนางเยาวลักษณ์ ตั้งบุญญะศิริ ผู้อำนวยการกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในการประชุมได้มีการชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครขอรับรางวัล UN 2017 โดย ผศ.ดร. วิพุธ อ่องสกุล ที่ปรึกษาโครงการของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีการชี้แจงในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ประเภทสาขารางวัล UN 2017 และแนวทางการสมัครขอรับรางวัล รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการสมัครรับรางวัลในแต่ละประเภทสาขารางวัล พร้อมกันนี้ได้มี
การตอบข้อซักถามของหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


1483692998665_resize.jpg
(169.96 kb)

1483693000606_resize.jpg
(109.41 kb)

1483693002460_resize.jpg
(142.05 kb)

1483693004817_resize.jpg
(158.43 kb)

1483693007334_resize.jpg
(129.71 kb)

1483693009412_resize.jpg
(169.04 kb)

1483693011359_resize.jpg
(176.18 kb)

1483693011360_resize.jpg
(187.93 kb)
ทั้งหมด 8 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th