ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2560

         เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2560 โดยมีนายจเด็จ อินสว่าง เป็นประธาน เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปการบริหาราชการแผ่นดิน การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนในระดับจังหวัดและอำเภอ (กรณีศูนย์ดำรงธรรม) และการรายงานผลการศึกษาเบื้องต้น เรื่อง การทบทวนความเหมาะสมของการจัดโครงสร้างส่วนราชการในภูมิภาคของกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


P6280006_resize.jpg
(135.55 kb)

P6280012_resize.jpg
(123.2 kb)

P6280017_resize.jpg
(142.26 kb)

P6280076_resize.jpg
(113.94 kb)

P6280021_resize.jpg
(112.36 kb)

P6280025_resize.jpg
(107.87 kb)

P6280026_resize.jpg
(90.37 kb)

P6280029_resize.jpg
(100.82 kb)
ทั้งหมด 8 รายการ 1 / 1