ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ ครั้งที่ 1/2561

         
         เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายปรีชา วัชราภัย เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ และแนวทางการประชาสัมพันธ์รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


IMG12261_1_resize.jpg
(95.56 kb)

IMG12261_2_resize.jpg
(93.39 kb)

IMG12261_3_resize.jpg
(86.64 kb)

IMG12261_4_resize.jpg
(90.86 kb)

IMG12261_5_resize.jpg
(100.84 kb)

IMG12261_6_resize.jpg
(107.05 kb)

IMG12261_7_resize.jpg
(77.66 kb)

IMG12261_8_resize.jpg
(79.58 kb)

IMG12261_9_resize.jpg
(108.06 kb)
ทั้งหมด 9 รายการ 1 / 1