Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

เวทีความเห็น และรับเรื่องร้องเรียน

โครงสร้างระบบราชการ


ควรมีการปรับระบบโครงสร้างของหน่วยงานราชการ อย่างเช่น๑)การขยายอัตราระดับล่างสายงานบริหาร(ธุรการ) ด้วยในปัจจุบันข้าราชการส่วนใหญ่จะตันกันอยู่ที่ระดับ ๕  เงินเดือนก็ตันทำให้การทำงานไม่ค่อยกระชับกระเชงเท่าที่ควร ให้มีการขยายอัตราขึ้นไปอีก
๒) หรือไม่เช่นนั้นก็ควรปรับในเรื่องของฐานเงินเดือน การให้ได้รับเงินเดือน ๑.๕ ขั้น ทำให้เงินเดือนไปเร็วมากและตันเร็ว จะทำงานหรือไม่ทำงานก็จะได้ในระดับนี้ ดังนั้นน่าจะนำมาพิจารณากันอีกทีจะดีมั้ย
๓) เพื่อให้เกิดรูปแบบและแนวทางการทำงานที่ดี มีวัฒนธรรม อย่างเป็นสัจจธรรม
kul    18 กุมภาพันธ์ 2550 17:51:08    IP: 202.29.92.xxx

ความเห็นที่ 1
เรียน คุณkul
    การขยายอัตรากำลังและฐานเงินเดือนเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของสำนักงาน ก.พ.ร. ท่านสามารถสอบถามได้โดยตรงที่ www.ocsc.go.th สายด่วน 1786
ขอขอบคุณ
สำนักงาน ก.พ.ร.    19 กุมภาพันธ์ 2550 10:45:04    IP: 203.185.154.xxx
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th