Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

เวทีความเห็น และรับเรื่องร้องเรียน

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ


ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 เมษายน 2551 เรื่องการจัดสรรเงินรางวัลพิเศษแก่หน่วยงานที่จัดทำคำรับรอง แสดงว่าพนักงาราชการเงินมีสิทธิได้รับจัดสรรเงินรางวัลพิเศษ

เรื่องเลื่อนขั้นเงินเงินข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ 1-5 ไม่ทราบว่าพนักงานราชการมีสิทธิมั้ย เงินเดือนไม่ได้แตกต่างกันเลย ฝากผู้รับผิดชอบกรุณานึกถึงพนักงานราชการด้วย ถึแม้คนที่ทำส่วนใหญ่ก็คือ ข้าราชการ ให้ความสำคัญกับพนักงานราชการด้วยค่ะ
neena    26 พฤษภาคม 2551 14:43:42    IP: 203.157.44.xxx

ความเห็นที่ 1
เรียน คุณneena
     ตามมติ ครม. วันที่ 8 เมษายน 2551 เรื่องการจัดสรรเงินรางวัลฯ  แก่หน่วยงาน  คิดจากฐานเงินเดือนของ ข้าราชการและลูกจ้าง  เท่านั้น  ส่วนเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัล จึงขึ้นกับ การบริหารจัดการภายในของแต่ละหน่วยงาน  และหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ค่ะ
opdc    26 พฤษภาคม 2551 16:21:54    IP: 203.185.154.xxx

ความเห็นที่ 2
ไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้ได้ชี้แจงให้หน่วยงานนั้นๆบ้างหรือไม่ ซึ่ง ณ ปัจจุบันองค์กรที่สังกัดอยู่ ไม่มีการจัดสรรให้พนักงานราชการเลย ซึ่งพนักงานราชการบางคนก้อทำงานมา 2-3 ปี เมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้ ที่ ก.พ.ร  เคยพูดถึงประเด็นนี้บ้างหรือไม่  หรือปล่อยเลยตามเลย ปล่อยให้ขึ้นอยู่กับ ผู้บริหารองค์กรนั้นๆไปเรื่อยๆ
ขอบคุณค่ะ
tamtama    27 พฤษภาคม 2551 11:47:07    IP: 58.137.128.xxx

ความเห็นที่ 3
หน่วยงานที่ผมอยู่มีการจัดสรรให้พนักงานราชการด้วยนะ แต่เหลือเศษจากที่แบ่งประเคนให้ ผอ.สำนัก/กอง ฟรี ๆ คนละ 10,000 บาทน่ะ แถม ผอ.สำนัก/กอง คนไหนมีชื่อเป็นผู้กำกับ ผู้จัดเก็บด้วย ก็ได้อีก.. หักแล้วประชาชนคนทำงานธรรมดา ได้คนละ 1,600 บาท มันยุติธรรมแล้วหรือ
Good boy    3 มิถุนายน 2551 08:26:33    IP: 61.19.52.xxx
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th