Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

เวทีความเห็น และรับเรื่องร้องเรียน

C7 น่าจะอยู่ในแท่งเดียวกับ C8 ไม่ใช่อยู่แท่งเดียวกับ C6


  เดิมการจัดระบบเงินเดือนข้าราชการแบบ PC นั้น ให้ C7  อยู่ในหมวดเดียวกับ  C8  แต่ทำไมพอเข้าระบบแท่ง  จึงผลักให้ C7  ไปอยู่กับ C6    จึงอยากให้ทาง กพร.ทบทวนความหลังสักหน่อย   เพราะเท่าที่จำได้จากเดิมในการจัดระดับชั้นข้าราชการนั้น แบ่งเป็นชั้นจัตวา  ตรี  โท  เอก  และชั้นพิเศษ  ใช่หรือไม่ (สังเกตจากอินทนูที่ใส่บนบ่าของท่านก็ได้)
      ระดับ    1   เป็นชั้นจัตวา  (ใส่ 2 ขีดเล็ก)
      ระดับ    2   เป็นชั้นตรี   (ใส่ 1 ขีด)
      ระดับ  3-4  เป็นชั้นโท  (ใส่ 2 ขีด)
      ระดับ  5-6  เป็นชั้นเอก  (ใส่ 3 ขีด)
      ระดับ  7  ขึ้นไปเป็นชั้นพิเศษ  (ใส่ขีดพิเศษตามลำดับ)
    ดังนั้น  จึงมีความคิดเห็นว่าน่าจะจัดให้ C7 อยู่ในแท่งเดียวกับ C8  จึงจะเป็นการถูกต้อง  เพราะเนื่องจากว่า  การจะมาดำรงตำแหน่ง C7 นั้นไม่ใช่ง่าย ๆ เหมือน C6  ที่สามารถขึ้นมาได้เรื่อย ๆ  แต่สำหรับ C7 นั้นต้องใช้การสอบแข่งขัน  ผ่านการอบรมเพิ่มทักษะ  ตลอดจนมีความรู้  ความสามารถ มีประสบการณ์ ผ่านการประเมินผลงาน เช่น  ทำงานวิจัย  ทำ อวช.  ต้องมีระยะเวลาการครองตำแหน่งกี่ปี ๆ เท่านั้นเท่านี้  และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งแล้วแต่สาขาวิชาชีพ  อีกทั้งยังต้องปฏิบัติงานในตำแหน่งงานที่ยากกว่า C6  มาก   จึงจะสามารถประเมินมาอยู่ในระดับ 7 ตามที่ ก.พ.กำหนด  แต่ทำไมพอจะเข้าสู่ระบบแท่งเงินเดือน   จึงลืมความเหนื่อยยากที่ท่านได้ทำไว้กับ ข้าราชการระดับ 7 ที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ นานามากมายที่ท่านกำหนดให้เราฝ่าด่านเข้ามา    ดังนั้นจึงอยากให้ทาง กพร. ช่วยทบทวนในเรื่องนี้เป็นการเร่งด่วน   ก่อนเข้าสู่ระบบแท่งเงินเดือนด้วย เพื่อความเป็นธรรมอีกเรื่องหนึ่ง
Kantapon    10 กันยายน 2550 04:16:14    IP: 203.113.57.xxx

ความเห็นที่ 1
เรียน Kantapon
         การจัดระบบเงินเดือนข้าราชการแบบแท่ง เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของสำนักงาน ก.พ. ท่านสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นดังกล่าวได้ที่ www.ocsc.go.th หรือสายด่วน 1786
opdc    13 กันยายน 2550 17:14:34    IP: 203.185.154.xxx

ความเห็นที่ 2
เห็นด้วยเพราะว่ากว่าจะได้ซี7ต้องส่งให้กระทรวงตรวจและแก้ไขกันหลายรอบและได้ข่าวว่าซี6จะไม่ขอประเมินซี7เพราะว่าอยู่ในระดับเดียวกันจึงสบายไป
kung1970    17 กันยายน 2550 16:44:45    IP: 61.19.65.xxx

ความเห็นที่ 3
เรียน Kantapon
       น้องยังโชคดี มีกรอบC7ให้  ของพี่ดำรงตำแหน่งเป็น C6 มาเป็นเวลา 15 ปีแล้วเงินเดือนเต็มขั้นสูงสุด (เงินพิเศษก็ได้ขั้นสูงสุด) แต่ไม่มีโอกาสได้ขึ้นเป็น 7 กับเขา เพราะกรอบกำหนดให้หน่วยงานมีได้แค่ 6 ทั้งๆ ที่เป็นนักวิชาการ  ตำแหน่งบริหารผู้เดียวเท่านั้นที่เป็น 7 ได้  ข้อนี้กพ.เคยคำนึงถึงบ้างไหม
พี่ยังมีอายุราชการเหลืออีก 7 ปี ปรับเข้าแท่งก็ยังอยู่ในระดับปฏิบัติการ เพราะกรอบไม่มี 7 ให้ทำ
thip    19 กันยายน 2550 15:29:58    IP: 203.130.133.xxx

ความเห็นที่ 4
ถ้าจะให้ความเหมาะสม ซี 6 กับ 7 น่าจะอยู่ในแท่งชำนาญการเหมือนกันกัน และค่อยสอบเลื่อนระดับภายหลัง ถ้าซี 7 เดิมคิดว่าตนเองเก่งกว่าก็คงมีโอกาสสอบได้มากกว่าซี 6 เดิม
kasetsutanun25    22 กันยายน 2550 11:13:56    IP: 222.123.175.xxx
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th