Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

เวทีความเห็น และรับเรื่องร้องเรียน

แท่งเงินเดือน


แท่งเงินเดือนทั้งหมด 4 แท่ง
มีอยู่แท่งหนึ่งไม่มีเงินประจำตำแหน่งคือประเภททั่วไป
น่าจะมีหรือไม่  กำหนดไม่สูงเท่าแท่งอื่นๆก็ได้
ขออภัยหากไม่คิดอะไรมาก
ขอบพระคุณครับ
vichakam    5 กุมภาพันธ์ 2551 13:34:16    IP: 203.113.60.xxx

ความเห็นที่ 1
อยากให้ก.พ.ร.ช่วยพิจารณาวุฒิการศึกษาด้วยเมื่อเปลี่ยนแท่งแล้ว  เช่น ข้าราชการซี 3 ที่เริ่มจากสายงานที่ 2 ที่มีวุฒิปริญญาตรี  และข้าราชการซี 3  ที่เริ่มจากสายงานที่ 3  เงินเดือนเท่ากัน  น่าจะได้ปรับเข้าสู่แท่งที่เหมาะสมกับตัวบุคคลมากกว่าที่จะยึดว่า ซี 3 สายงาน 2 ต้องอยู่ใน แท่งทั่วไปตลอด
แม้ว่าต่อไปคุณจะไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้นก็ตาม
noknoi    12 กุมภาพันธ์ 2551 17:07:39    IP: 125.24.192.xxx
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th