Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

เวทีความเห็น และรับเรื่องร้องเรียน

เงินโบนัส


อยากให้ทางสำนักงานพิจารณาเงินให้กับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวบ้างเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน เหมือนพวกข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้ในตอนนี้บ้าง เพราะพวกเราก็ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เหมือนกัน อยากให้ช่วยพิจารณาบ้างค่ะ
chanisa987    24 สิงหาคม 2551 21:20:09    IP: 125.26.6.xxx

ความเห็นที่ 1
พอเพียงดีไหมครับ
มานพ    6 ตุลาคม 2551 16:31:09    IP: 118.174.70.xxx
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th