สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2561

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2561 โดยมี หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ การจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงอังการา (สาธารณรัฐตุรกี) สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของประทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน กรมทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ