นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 5/2561

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 5/2561 โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธาน ก.พ.ร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ พร้อมด้วยนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ