สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 6/2561

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 6/2561 โดยมี นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ