สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 5/2561

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2561 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 5/2561 โดยมีนายธงทอง จันทรางศุ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยมีเรื่องพิจารณาเกี่ยวกับประสบการณ์และระยะเวลาการทำงานของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 กรณีกลุ่มบุคคลจากภาคเอกชนหน่วยงาน หรือ องค์การระหว่างประเทศ และการขออุทธรณ์ผลการพิจารณาประสบการณ์การทำงานข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10 


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ