สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วม 9 หน่วยงานรัฐ จัดงาน “มหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 3”

แชร์หน้านี้

         
         สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการจัดหางาน สำนักงานประกันสังคม กรมที่ดิน กรมบังคับคดี กรมการขนส่งทางบก กรมปศุสัตว์ จัดงาน “มหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 3” จัดขึ้นในวันที่ 8-9 มกราคม 2562 ณ บริเวณลานชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ร่วมจัดการแสดงผลงาน

         สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ โดยนำผลงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของภาครัฐมาจัดแสดงให้กับประชาชน โดยภายในงานจะพบกับการแสดงผลงานการพัฒนาบริการภาครัฐจาก 9 แห่งที่นำผลงานการพัฒนารูปแบบ การให้บริการมาจัดแสดงในงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ประกอบด้วยผลงานของ กรมปศุสัตว์ กรมบังคับคดี กรมที่ดิน กรมการจัดหางาน สำนักงานประกันสังคม กรมการขนส่งทางบก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรคและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ ล้วนเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาระบบราชการ เป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง และมีผลงานโดดเด่นจนได้รับรางวัลเลิศรัฐจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

         ทั้งนี้ ผู้ร่วมงานสามารถเข้ารับคำแนะนำการใช้บริการและรับบริการต่าง ๆ ที่จัดมาให้ในงานได้ฟรี ได้แก่ บริการตรวจสุขภาพ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามฤดูกาล (ครอบคลุมไข้หวัดใหญ่) ตรวจและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพเท้า ค้นหาตำแหน่งงานว่าง ตรวจสอบข้อมูลและสิทธิประกันสังคม ตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าปศุสัตว์ บริการครบวงจรสำหรับการประกอบธุรกิจ และแนะนำการใช้ Application บริการภาครัฐ เช่น การติดตามรถโดยสารด้วย GPS การส่งคำเสนอซื้อทรัพย์สินขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบข้อมูลการล้มละลายของบุคคล/นิติบุคคล การตรวจสอบรูปแปลงที่ดินและข้อมูลที่ดิน การตรวจสอบเลข อย. และข้อมูลเพื่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นต้น รวมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย

         การจัดงานมหกรรมงานบริการภาครัฐครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 เพื่อเป็นเวทีประชาสัมพันธ์งานบริการภาครัฐให้ประชาชนได้รับทราบถึงความก้าวหน้าและพัฒนาการของการให้บริการภาครัฐที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ เช่น การแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลของผู้ประกันตน ตอนนี้สามารถทำได้ด้วยตนเองผ่าน Application SSO Connect ของสำนักงานประกันสังคม หรือเมื่อจะทำนิติกรรมกับบุคคล/นิติบุคคลใด ๆ ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะการล้มละลายของบุคคลนั้น ๆ ได้จากApplication LED ABC ของกรมบังคับคดี เป็นต้น รวมทั้งอีกหลาย ๆ บริการของหน่วยงานต่าง ๆ

         ผลงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่นำมาแสดงในวันนี้ สะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนที่สำคัญยิ่งของภาคราชการในการพัฒนาการให้บริการโดยปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีทำงานใหม่ เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น (Good Governance For Better Life) หรือกล่าวได้ว่างานมหกรรมงานบริการภาครัฐในครั้งนี้ ซึ่งเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ยึดเอาการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมาเป็นหลักในการพัฒนารูปแบบการให้บริการภาครัฐ กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ