สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนครั้งที่ 1/2562

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2562 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายสุรพล นิติไกรพจน์ เป็นประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ ได้มีการพิจารณาเพื่อหารือเกี่ยวกับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการองค์การมหาชนไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ และข้อหารือของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการในการจ่ายค่าตอบแทนผันแปรแก่ผู้อำนวยการ

กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ