พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 1/2562

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 1/2562 โดยมี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และนายณรงค์ บุญโญ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระเพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาค จังหวัด และกลุ่มจังหวัด อาทิเช่น แผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 – 2565 ฉบับทบทวน (6 ภาค) แผนปฏิบัติการภาคประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการขยายระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ