สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ ครั้งที่ 1/2562

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายปรีชา วัชราภัย เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 และแผนส่งเสริมการยกระดับการให้บริการภาครัฐ


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ