สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 2 ครั้งที่ 3/2562

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 2 ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายประสันต์ เชื้อพานิช เป็นประธาน ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาแนวทางการประเมินความเสี่ยงการพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ