สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) นำคณะข้าราชการระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ซึ่งเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) นำคณะข้าราชการระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ซึ่งเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ การปฏิรูประบบราชการ และนวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ โดยมี นางสาวมนวดี จันทิมา ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ สำนักงาน ก.พ.ร. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ