รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อม สำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business) เรื่อง การชำระภาษี (Paying Taxes)

แชร์หน้านี้