รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อม สำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business) เรื่อง การแก้ปัญหาการลัมละลาย (Resolving Insolvency)

แชร์หน้านี้