สาขาบริการภาครัฐแห่งชาติ : เอกสารและสื่อ 2554

แชร์หน้านี้

2567 2566 | 2565 2564 | 2563 2562 2561 | 2560 | 2559 | 2558 2557 2556 2555 | 2554 | 2553 2552

  • สรุปรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนประจำปี พ.ศ. 2553
  • รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน Best Practice 2553
  • หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำ ปี พ.ศ. 2554 
  • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2554 
  • กำหนดการจัดงานพิธีมอบรางวัล รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2554 วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ หอประชุมกองทัพเรือ

  • กำหนดการ
  • สรุปรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนประจำปี พ.ศ. 2554
  • คู่มือต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practies) รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ปี 2554