ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

แชร์หน้านี้

การจัดหาพัสดุ
 
การบริหารงานของหน่วยงาน
 
การบริหารงบประมาณของหน่วยงาน
 
การบริหารงานบุคคล
 
การตีความและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน