สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ครั้งที่ 4/2562

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีนายปรัชญา เวสารัชช์ เป็นประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. และคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 และการลาคลอดบุตรของ นปร. รุ่นที่ 12


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ