สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) นำคณะข้าราชการจากประเทศอินเดีย ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ณ สำนักงาน ก.พ.ร.

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) นำคณะข้าราชการจากประเทศอินเดีย ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยมี นางสาวมนวดี จันทิมา ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มวิชาการ สำนักงาน ก.พ.ร. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมของ ก.พ.ร. การปฏิรูประบบราชการไทย ความท้าทายและการจัดการการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการปฏิรูป รวมถึงนวัตกรรมและการพัฒนาบริการภาครัฐ ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ