สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business)

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และผู้แทนจากหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้าการดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจ รายด้าน และข้อเสนอแนะเพื่อการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลกและกลยุทธการสื่อสารสร้างการรับรู้ (Communication Strategy)


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ