สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนางสาวสุนทรี สุภาสงวน รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อหารือและรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ