สำนักงาน ก.พ.ร. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร ถนนมหาพฤฒาราม

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยมี นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมในพิธี ร่วมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ซึ่งสามารถสรุปยอดเงินทำบุญในปีนี้รวมทั้งสิ้น ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 770,694.25 บาท


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ