นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการรายงานผล Doing Business 2020

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการการแสดงผลการจัดอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก หรือ Doing Business 2020 โดยมีนายปกรณ์ ประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานเจ้าภาพทั้ง 10 ด้าน เข้าร่วม นำเสนอผลงาน ซึ่ง Doing Business 2020 ประเทศไทยได้ครองอันดับที่ 21 จาก 190 ประเทศทั่วโลก อันดับขึ้นถึง 6 อันดับ ด้วยคะแนนถึง 80.1 คะแนน สูงสุดในรอบ 10 ปี ครองอันดับ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย

         ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่มีอันดับสูงสุดซึ่งสะท้อนการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ จนติด Top 10 ของโลก มี 2 ด้าน คือ ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อย ได้อันดับ 3 ของโลก และด้านการขอใช้ไฟฟ้า ได้อันดับ 6 ของโลก แล้วยังมีด้านที่เป็นการปฏิรูปการบริการภาครัฐที่ทำให้การประกอบธุรกิจง่ายขึ้น คือ ด้านการขออนุญาตก่อสร้างกลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ