สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.) และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุมพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดฯ ขององค์การมหาชนด้านเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ