สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : เอกสารและสื่อ 2563

แชร์หน้านี้

2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550

  • รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563   [PDF]   [EBOOK] 
  • รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2563   [PDF]   [EBOOK] 
  • รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ตามเกณฑ์ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0)   
  • รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562)
  • การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562
  • รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
  • หลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2563
  • เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 (PMQA 2562)