สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายไมตรี อินทุสุต เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอ โดยการประชุมในครั้งนี้ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอด้วย


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ